DE CE ROMANIA?

Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat

‹ INAPOI

 

Podgoria Miniș-Măderat este una dintre cele mai vechi podgorii de pe teritoriul României. Aceasta este situată la 20 km distanță de municipiul Arad pe dealurile adăpostite de marginea vestică a Munţilor Zarandului și se întinde pe o suprafață de aproximativ 2700 ha. Are o lungime de circa 50 km și o lățime cuprinsă între 1-4 km.

 

Podgoria Minis Maderat 

Istorie

 

Numeroase mărturii arheologice și istorice atestă că viticultura a ocupat un loc important în viața localnicilor din această zonă. Cele mai vechi documente de atestare istorică a podgoriei Aradului datează din prima jumătate a secolului al XI-lea. Localitatea Miniş apare prima dată pe o hartă viticolă în anul 1212.

De-a lungul timpului, viticultura acestei podgorii s-a dezvoltat progresiv, ajungând ca în secolele XV-XVI vinul să fie considerat o necesitate și asigura o mare parte din veniturile locuitorilor. În funcție de stăpânire (otomană sau austriacă), suprafața cultivată cu viță de vie a oscilat între 700 ha, în anul 1562 și 2.100-2.800 ha, în anul 1746.

 

În timp, suprafața viticolă a continuat să se extindă ajungând la 6540 ha, în anul 1880. Între anii 1907 și 1944 suprafața viticolă a oscilat între 5570 și 6248 ha.

Transformările cele mai importante în viticultura podgoriei s-au înregistrat după unirea Transilvaniei cu țara și mai ales după reforma agrară din 1921.

 

Podgoria Minis Maderat

 

Clima și solul

 

Plantaţiile viticole beneficiază de expoziţie predominant sudică, cu excepţii sud-vest sau sud-est. Rezultă o varietate distinctă de situaţii topoclimatice, specifice plaiurilor viticole din acest areal, în aceleaşi condiţii de latutidine, longitudine şi soi cultivat. Microclimatul cu influenţe mediteraneene aduce în zonă toamne lungi, călduroase şi uscate.

 

Factorul natural caracteristic este zona colinară, terminaţiile Dealurilor Zarandului, cu soluri scheletice, bogate în fier şi microelemente.

 

Amplasarea viilor pe versanţii dealurilor asigură nu numai o expoziţie excelentă, dar şi o expunere la incidenţa razelor solare propice acumulărilor de zaharuri şi antociani în strugurii destinaţi vinurilor roşii.

 

Văile care păstrează roua dimineţilor de vară până la orele amiezii permit reţinerea unei acidităţi corespunzătoare în strugurii soiurilor albe destinate producerii de vinuri materie primă pentru spumantele de calitate şi vinuri petiante. 

 

Podgoria Miniş-Măderat are, în general, un climat temperat continental cu influenţe mediteraneene, subordonat influenţelor specifice climatului Europei Centrale.

 

Unele particularităţi ecologice ale podgoriei sunt asigurate de adăpostul natural pe care îl realizează Munţii Zarandului, expoziţia sud-vestică, înclinaţia versanţilor de 15-35 % şi particularităţile edafice.

 

Iernile sunt în general uşoare şi trecerile spre primăvară şi vară se fac brusc, situaţie întâlnită mai ales în ultimii 10-15 ani. Temperaturile medii lunare scad sub 0°C doar în lunile ianuarie şi februarie, dar nu sub -2°C. La acumulările calitative din lunile iulie-septembrie, perioada de maturare a strugurilor, temperatura medie lunară se menţine la nivel optim de peste 21°C (iulie-august) şi 15,5°C în septembrie. Temperatura medie în perioada de vegetaţie este de 17,3°C.

 

Tipurile de sol predominante în podgoria Miniş-Măderat sunt regosol eumezobazic 40%, în asociaţie cu litosol eubazic 40% şi sol eumezobazic slab erodat 20%. Mai întâlnim aici și sol brun eumezobazic, brun podzolit pseudogleizat şi cernoziomuri. În zona Miniş-Ghioroc se întâlnesc regosoluri tipice şi litice şi brune tipice. Rar se găsesc soluri brune argilice, brune regosolice şi coluviale.

 

Pantele abrupte, terasate pentru cultivarea viţei de vie fragmentează şi frânează forţa vânturilor şi curenţilor reci. Pe timp calm, prin încălzirea versanţilor, se asigură o circulaţie domoală a aerului, favorabilă desfăşurării proceselor fiziologice ale plantelor şi acumulărilor calitative în boabele de struguri. Pantele previn stagnarea excesului de apă, înlesnind încălzirea solului şi prevenind instalarea putregaiului cenuşiu al strugurilor.

 

De asemenea, se înregistrează variaţii ale acidităţii totale, care este mai scăzută pe pante, datorită scăderii proporţiei de acid malic din struguri. Vinurile obţinute pe solurile scheletice, feruginoase, au o culoare roşie strălucitoare, cu reflexe rubiniu închis şi sunt foarte generoase, expresive.

 

În zona podgoriei Miniş-Măderat, soarele străluceşte în medie 1.955 ore pe an, limita minimă pentru viţă de vie fiind 1.300 ore, deci arealul delimitat pentru D.O.C. Miniş beneficiază de resurse luminoase excelente.

 

Cele mai multe precipitaţii se înregistrează în lunile mai, iunie şi iulie, când acestea creează condiţii de infecţii fito-fungice (mană, făinare).

 

Precipitaţiile provin aproape în totalitate din ploi, fiind frecvente iernile cu intervale de temperatură pozitivă, unele chiar ridicate pentru lunile decembrie şi ianuarie.

 

minis maderat

 

Centre viticole

 • Miniș, în partea de sud
 • Măderat, în partea de nord

 

Arealuri viticole delimitate în judeţul Arad

 • Oraşul Lipova, localitatea Radna, Zăbreni, Neudorf
 • Comuna Păuliş, satele: Baraţcă, Păuliş
 • Comuna Ghioroc, satele: Miniş, Ghioroc, Cuvin
 • Comuna Covăsânţ, satul Covăsânţ
 • Comuna Şiria, satele: Şiria, Galşa, Mâsca
 • Comuna Târnova, satele Târnova, Drauţ, Dud
 • Oraşul Ineu, satul Mocrea
 • Oraşul Pâncota, localitatea Pâncota şi satul Măderat
 • Comuna Şilindia, satele Şilindia, Satu Mic, Luguzău

 

Plaiuri viticole

Barațca, Păuliș, Dealu Daiconi, Dealu Curții, Dealu Lung, Dealu Soarelui, Miniș, Ghioroc, Cuvin, Fașa Crucii, Covăsânț, Șiria, Galșa, Dealu Cireșelor, Dealu Zănoaga, Dealul Domnesc, Mâsca, Măderat, Dealul Bocrița, Șilindia

 

Harta Podgoria Minis Maderat

Click pe hartă pentru a o mări

 

Soiuri de struguri plantate în Miniș-Măderat

 

Pentru vinuri albe

 • Muscat Ottonel
 • Traminer Roz
 • Sauvignon Blanc
 • Pinot Gris
 • Furmint
 • Fetească Regală
 • Riesling Italian
 • Riesling de Rhin
 • Mustoasă de Măderat
 • Chardonnay
 • Tămâioasă Românească

 

Pentru vinuri roşii

 • Cabernet Sauvignon
 • Cabernet Franc
 • Merlot
 • Pinot Noir
 • Fetească Neagră
 • Cadarcă
 • Burgund Mare
 • Syrah
 • Novac

 

Vinuri obținute

Vinurile obţinute sunt foarte extractive, au aciditate ridicată, iar cele roşii necesită o perioadă mai mare de maturare şi învechire decât în alte regiuni viticole din arealul românesc. Cele mai acide sunt obţinute din Cadarcă, Burgund Mare, dar și din Mustoasă de Măderat.

 

 

DJI_0001

 

 

Crame în podgoria Miniș-Măderat

 • Crama Dradara
 • Crama Dorvena
 • Cramele Pâncota
 • Crama Crucea Albă
 • Crama MaxiMarc
 • Pivnițele Paven
 • Crama Andronic
 • Crama Elite Wine
 • Cramele Miniș
 • Crama Milo
 • Crama Feredeu
 • Crama Hellburg
 • Crama Villa Veche
 • Pivnițele Birăuaș
 • Crama Izvor
 • Crama Daiconi
 • Crama Menessi
 • Crama Balla Géza
 • Cramele Lipova
 • Domeniul Miranic

 

Câteva locuri de cazare în zonă

 

 

Muzeul Viei şi Vinului, înfiinţat în anul 1988, este situat în incinta Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Vitivinicolă Miniş din comuna Ghioroc, aparţine de Complexul Muzeal Arad. Aici se prezintă unelte, instalaţii, documente şi fotografii privind istoricul viticulturii Podgoriei Miniş-Măderat.

 

Surse: ONVPV, ONIV

Fotografii: Alina Iancu

06/12/2018

 

 

Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat
Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat Drumul vinului in Podgoria Minis-Maderat

PROIECTELE NOASTRE

 

Bază de date a cramelor din România
 
A1
Salon de vinuri și turism viticol, a 7-a ediție
11-13 Mai 2024
 
Salon gastronomic, a 3-a ediție
5-6 Octombrie 2024

Abonați-vă la Newsletter