INFORMAŢII UTILE

Clasificarea vinurilor

‹ INAPOI

 

Clasificarea vinurilor

 

Producţia de struguri pentru vin este destinată pentru obţinerea de:

 

- vin cu denumire de origine controlată  D.O.C.

- vin cu indicaţie geografică  I.G.

- vin fără D.O.C. şi fără I.G., cu denumire de soi, denumit în continuare vin varietal

- vin fără D.O.C., fără I.G. şi fără denumire de soi, denumit în continuare vin.

 

Potrivit legii nr. nr.164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, vinul este un produs alimentar și se clasifică astfel:

 

- vin cu denumire de origine controlată, denumit în continuare vin cu D.O.C.

- vin cu indicaţie geografică, denumit în continuare vin cu I.G.

- vin liniştit fără D.O.C. şi fără I.G., cu denumire de soi, care utilizează în vederea comercializării numele soiului/soiurilor de struguri de vinificaţie din care se obţine, cu condiţia ca acesta să fie obţinut în proporţie de cel puţin 85% din soiul utilizat la etichetare, denumit în continuare vin varietal

- vin fără D.O.C., fără I.G. şi fără denumire de soi, denumit în continuare vin. (acesta este practic vinul de masă).

 

În funcţie de stadiul de maturare a strugurilor şi de caracteristicile lor calitative la cules, vinurile cu denumire de origine controlată D.O.C. pot purta următoarele menţiuni tradiţionale:

 

- C.M.D. - vinul obţinut din struguri culeşi la maturitate deplină;

- C.T. - vinul obţinut din struguri culeşi târziu;

- C.I.B. - vinul obţinut din struguri culeşi la înnobilarea boabelor.

 

- 187 g/l la mentiunea D.O.C.-C.M.D. (soiuri albe) și 204 g/l la menţiunea D.O.C. –C.M.D. (soiuri roșii);

- 220 g/l la menţiunea D.O.C.-C.T. (soiuri albe) şi 213 g/l (soiuri roşii) dacă vor purta menţiunea D.O.C. –C.T.

-240g/l la soiurile albe si aromate , dacă vor purta menţiunea D.O.C.-C.I.B.

 

Pot utiliza numele unei denumire de origine controlată D.O.C., în vederea comercializării, cu respectarea condiţiilor din caietele de sarcini, următoarele categorii de vinuri:

 

- vin liniştit, denumit în continuare vin

- vin spumant de calitate

- vin spumant de calitate de tip aromat

- vin licoros

- vin petiant

- vin din struguri stafidiţi

- vin din struguri supramaturaţi.

 

Pot utiliza numele unei indicaţii geografice I.G., în vederea comercializării, cu respectarea condiţiilor din caietele de sarcini, următoarele categorii de vinuri:

 

- vin

- vin spumant

- vin perlant.

 

Vinurile cu denumire de origine controlată  și indicație geografică se produc conform unor caiete de sarcini care stabilesc normele de producere ale acestora, caiete care se întocmesc de către asociaţiile profesionale de producători reprezentative din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire.

 

Vinul - produsul obţinut exclusiv prin fermentarea alcoolică totală sau parţială a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau nu, sau a mustului de struguri:

are un titru alcoolic volumic dobândit de cel puţin 8,5% vol., cu condiţia ca vinul să provină exclusiv din struguri recoltaţi în zonele viticole A şi B, şi de cel puţin 9% vol. în alte zone viticole;b) are un titru alcoolic total de cel mult 15% vol.

 

Prin excepţie:

 

(i) limita maximă a titrului alcoolic total poate ajunge până la 20% vol. în cazul vinurilor care au fost obţinute fără nicio îmbogăţire, produse în anumite zone viticole din Uniunea Europeană;

(ii) limita maximă a titrului alcoolic total poate depăşi 15% vol. În cazul vinurilor cu D.O.C. care au fost obţinute fără îmbogăţire, are un conţinut total de aciditate, exprimat în acid tartric, de cel puţin 3,5 grame la litru sau 46,6 miliechivalenţi pe litru.

 

Potrivit caietelor de sarcini conform cărora acestea sunt produse, vinurile cu denumire de origine controlată D.O.C. prezintă o tărie alcoolica (titru) dobândită de 11 % vol. pentru o calitate corespunzătoare, iar vinurile cu indicație geografică I.G.  prezintă la punerea în consum o tărie alcoolică dobândită de 9,5 – 10 % vol.

 

Clasificarea vinurilor în funcţie de conţinutul în zahăr (glucoză plus fructoză)

 

În funcţie de conţinutul lor în zaharuri, exprimat în glucoză plus fructoză, vinurile pot fi:

 

- seci, în cazul în care conţinutul de zahăr al vinului este de:

- maximum 4,0 g/L; sau

- maximum 9 g/L, cu condiţia ca aciditatea totală (grame acid tartric/L) să nu fie cu mai mult de 2 grame sub conţinutul de zahăr (glucoză plus fructoză);

 

- demiseci, în cazul în care conţinutul de zahăr (glucoză plus fructoză) al vinului este de:

- maximum 12,0 g/L;

- maximum 18 g/L, cu condiţia ca aciditatea totală exprimată în grame de acid tartric pe litru să nu fie cu mai mult de 10 grame sub conţinutul de zahăr (glucoză plus fructoză);

 

- demidulci, în cazul în care conţinutul de zahăr (glucoză plus fructoză) al vinului este cuprins între 12,01 şi 45,0 g/L;

- dulci, în cazul în care conţinutul de zahăr (glucoză plus fructoză) al vinului este mai mare de 45 g/L.

 

Vinurile spumante, vinurile spumante de calitate, vinurile spumante de calitate de tip aromat şi vinurile spumoase, în funcţie de conţinutul în zahăr, acestea pot fi:

 

a) brut natur; conţinutul de zahăr exprimat în glucoză plus fructoză este de maximum 3 g/L; această menţiune poate fi utilizată numai pentru produsele la care nu s-a adăugat zahăr după cea de-a doua fermentaţie

b) extrabrut; conţinutul de zahăr este de maximum 6 g/L

c) brut; conţinutul de zahăr este de maximum 12 g/L

d) extrasec; conţinutul de zahăr este cuprins între 12,01 şi maximum 17 g/L

e) sec; conţinutul de zahăr este cuprins între 17,01 şi maximum 32 g/L

f) demisec; conţinutul de zahăr este cuprins între 32,01 şi maximum 50 g/L

g) dulce; conţinutul de zahăr este mai mare de 50 g/L.

 

Legislatie națională de referință

Legea nr. nr. 164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole

(Legea 164/2015 a fost elaborată având în vedere prevederile europene în vigoare la acea dată, respectiv Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 care stabilește exact funcționarea filierei vitivinicole). http://onvpv.ro/sites/default/files/rce_1308_2013_scmo.pdf

 

Norme metodologice din 2016 de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015 aprobate prin HG nr. 512/2016

http://onvpv.ro/ro/content/legislatie-nationala-domeniul-vitivinicol

 

 

Clasificarea vinurilor

 

Abonați-vă la Newsletter

Veți primi noutăți despre vinuri și activități conexe.

 

Bifați căsuța "Nu sunt robot"